Tagged: written

La Contra de La Vanguardia

Mitjans: Premsa

Recull d’alguns dels articles i entrevistes que m’han fet a la premsa. Destacar-ne La Contra de La Vanguardia i la contraportada de El Periódico. Els mitjans més rellevants on he sortit una o més vegades...