Tagged: tv

Joan @ TV3

Mitjans: TV

Arxiu amb un recull de les meves aparicions a la televisió: des d’entrevistes generalistes, fins a telenotícies o a reportatges d’esports. Alguns dels canals o altres mitjans audiovisuals on he sortit en una o vàries...