Tagged: software

Website The Umbilical Cord

Projectes de software

Aquí teniu alguns projectes de software que he desenvolupat i dirigit, alguns d’ells de forma individual i d’altres en equip. Fer menció especial a Jocomunico, projecte que té la seva pròpia secció dins d’aquesta...